Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorgsector

Onze praktijk is aangesloten bij de: Stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg (http://www.skge.nl/). De SKGE functioneert als  geschillencommissie en als onpartijdige en onafhankelijke klachtenfunctionaris conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg.